Тест по експортен маркетингов мениджмънт

Тестът е предназначен за студенти от специалността Международен бизнес и мениджмънт. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-09 17:51:32
Предмет: Мениджмънт
Предназначен за: Студенти от 5 курс
Въпроси: 51 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Качествените проучвания се провеждат с ................... извадка сравнение с количествените.

  2. Според SWOT анализа регионалните конфликти се делят на:

  3. При макропирамидалната структура маркетинг микса най-често се:

  4. Краткосрочните прогнози са за период от:

  5. Вярно ли е твърдението: 'Първите участници на пазара ще имат по-високи равнища на възращаемост на инвестициите.'

  6. При условието EXW митото се заплаща от:

  7. Стратегическото управление използва:

  8. Кой метод за определяне на цената използва формулата: P=С+E-K

  9. Вярно ли е твърдението «Парадигмата «OLI» включва елементите: собственост, месторазположение, интернационализация»

  10. Кои от изброените са елементи на модела на конкуренция «Пет сили»: