Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Какво наричаме тяло?

  2. Кои вещества притежават свойството ковкост?

  3. Кои вещества са добри проводници на топлината?

  4. Кое вещество не се разтваря във вода?

  5. Каква форма има земята?

  6. Как се разпространяват слънчевите лъчи?

  7. Източник на кое (от посочените) условие за живот на организмите не е слънцето?

  8. За колко дни земята прави пълна обиколка около слънцето?

  9. Защо животинския свят в блатата е много богат?

  10. Защо в парковете има голяма разнообразие от живот?

тест по човекът и природата за 6-ти клас

Тест по човекът и природата за 6-ти клас на тема: Вещества, тела и организми. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-09 17:47:19
Предмет: Човекът и природата
Предназначен за: Ученици от 6 клас
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin