Тест по педагогика на изобразителното изкуство

Тестът е създаден по учебниците на Пламен Легкоступ. Въпросите имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-09 17:46:33
Предмет: Педагогика
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 26 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Какво е изкуство?

  2. Каква е спецификата на естетическото въздействие чрез различните видове изкуства?

  3. В кое от посочените изкуства възпитателно-естетическата функция е познавателна?

  4. Защо е необходимо да се разглеждат по-специално функциите на изобразително изкуство?

  5. Що е творческо-трансформационна функция?

  6. В какво се отразява образователно-познавателната функция?

  7. Какви са възпитателните задачи на изобразително изкуство?

  8. Защо са необходими форми за организация на екипната дейност в часовете по изобразително изкуство?

  9. Видове форми за екипна изобразителна дейност?

  10. Каква е организацията на творчеството в екип на съвместно-взаимодействащата форма на дейност?