Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Архивираща програма се нарича:

  2. Архиваторите са:

  3. Архивиращите програми са:

  4. Архиваторите използват следните типове архиви:

  5. Разархивирането на архив се извършва с командата:

  6. Какво е предназначението на архивиращите програми?

  7. Архивирането е необходимо и за съхранението на данни за по-дълго време, защото има различни причини, които могат да доведат до загубата им:

  8. Коя информация се архивира?

  9. Къде се съхранява ценната информация?

  10. Компресирането е метод на обработка на данни:

Тест по информатика за 8-ми клас

26 въпроса, свързани с архивиране и разархивиране на данни. Елементи на компютърната конфигурация. Всеки въпрос има само един верен отговор. Тестът е предназначен за ученици от 8-ми клас.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-09 17:37:32
Предмет: Информатика, ИТ
Предназначен за: Ученици от 8 клас
Въпроси: 26 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin