Тест по управление на риска и вътрешен контрол

Тест по дисциплината "Управление на риска и вътрешен контрол" за магистри. Тестът е проведен в УНСС. Съдържа 25 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-09 15:50:35
Предмет: Управление на риска
Предназначен за: Студенти от 5 курс
Въпроси: 25 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Системата за финансово управление и контрол има за цел осигуряването на разумна увереност, че целите на организацията ще бъдат постигнати чрез:

  2. Управленската отговорност за изграждането и функционирането на системите за финансово управление и контрол се носи от:

  3. Рискът за постигане целите на организацията се измерва чрез:

  4. Рискът, който се съдържа в дейностите на организациите се нарича:

  5. Управлението на риска като елемент на системата на финансово управление и контрол включва:

  6. Контролната среда е базисния елемент на вътрешния контрол. Тя включва изброените по-долу елементи, освен:

  7. Допълнителните мерки за ограничаване на риска в стратегията за управлението на риска в организацията се изготвят на основата на:

  8. Етичния кодекс на организацията се включва в следния елемент на системата за финансово управление и контрол:

  9. Правилата за достъп до активите и информацията в организацията се включват в следния елемент на системата за финансово управление и контрол:

  10. Системата за документиране и документооборот в организацията се включват в следния елемент на системата за финансово управление и контрол: