Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Управлението на рисковете в организацията е:

  2. Предварителният контрол има за цел да:

  3. Какво е реакция на риска?

  4. Като вид реакция на риска ограничаването на риска има за цел:

  5. Какво е одитна пътека?

  6. Механизмите за контрол върху приложенията са:

  7. Финансовото управление и контрол е:

  8. Какво следва да осигуряват информационните и комуникационни системи, изградени и въведени от ръководителя на организацията?

  9. Какви показатели се използват при оценката на риска?

  10. Каква е целта на мониторинга като елемент на финансовото управление и контрол?

Тест по финансово управление и контрол

Изходен тест по "Финансовото управление и контрол" за Студенти от УНСС - София. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-09 15:25:27
Предмет: Финансов контрол
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin