География - ДЗИ 2

Примерни тестови задачи свързани с ДЗИ на МОН.

Информация и рейтинг

Дата: 2011-02-25 14:39:33
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 26 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Коя от посочените сфеви НЕ е част от атмосферата?
  2. Причините за възникването на суровинно-енергийния проблем е:
  3. Най-гъсто заселеният континент е:
  4. За кое понятие се отнася характеристиката: "Зоната, в която геосферите си взаимодействат. Включва горните слоеве на литосферата, атмосферата, цялата биосфера и педосфера и по-голямата част от хидросферата. В нея живее човекът, който е част от нея."
  5. Моментното състояние на демографските процеси и структури и териториално разпределение на населението е определено време се нарича:
  6. Най-големият мегалополис в света е:
  7. Коя от посочените държави НЕ е република:
  8. Факторите за развитието и териториалното разположение на стопанството биват:
  9. В коя двойка страни е включена държава, която НЕ е част от главния пшеничен пояс?
  10. Най-големия производител на чугун и стомана е света е: