Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. При разпространение на сигнала в макроклетки дълготрайното затихване се дължи на:

  2. При разпространение на сигнала в макроклетки краткотрайното затихване се дължи на:

  3. Времевата дисперсия /разсейване/ в резултат на многопътното разпространение на сигнала се характеризира с:

  4. За моделът на Окумура е вярно че:

  5. За моделът на Окумура е вярно че:

  6. За моделът на Окумура е вярно че:

  7. За разпространението на сигнала в микроклетки са характерни следните особености:

  8. В европейската GSM броят на радиоканалите е:

  9. В GSM-900 честотното разделяне между uplink и downlink носещите честоти на даден канал е:

  10. Мощността на предавателя на MS се задава от:

Тест по Мобилни комуникационни радиомрежи за студенти от 4-ти курс

Изпитен тест по дисциплината за Русенски Университет

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-09 11:03:58
Предмет: Гражданско право
Предназначен за: Студенти от 4 курс
Въпроси: 30 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin