Тест по Машинознание в ТУ за 1-ви курс

Изпитен вариант по Машинознание за първокурсници от ТУ, специалност КСИ. Тестът съдържа 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-09 11:03:43
Предмет: Корпоративни финанси
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Механизми, които се характеризират с това, че предаването на движението между подвижните им звена се осъществява непосредствено чрез сили на триене, се наричат

  2. Механизми, които са от класа на фрикционните механизми с променливо предавателно отношение, се наричат

  3. Механизми, които се състоят от входно и изходно звено, извършващи ротации съответно около оси, като връзката помежду им се осъществява посредством гъвкав неразтеглив елемент, се наричат

  4. От кой клас е кинематична двоица, образувана от два зацепени зъба на зъбен механизъм?

  5. Зъбни механизми, при които осите на всички зъбни колела са успоредни помежду си, се наричат

  6. Зъбни механизми, при които геометричните оси на всички зъбни колела са неподвижни, се наричат

  7. Предавателното отношение на елементарен обикновен зъбен механизъм с входна скорост ωвх=10s-1 и изходна скорост ωизх=20s-1 е

  8. Каква е стойността на функцията invx при x = π/4

  9. Еволютата на кръговата еволвента е

  10. Стъпката по делителната окръжност на нулево зъбно колело с модул пет милиметра е