Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. От икономическа гледна точка трудът е:

  2. Основанията за възникване на трудовите правоотношения в нашата страна са:

  3. Обективните предпоставки за възникване на неокласическата школа са свързани с:

  4. Оценяването на човешките ресурси дава възможност да се установят:

  5. При оценяването се използват:

  6. Институциите, които предоставят данни за заетостта и безработицата в страната са:

  7. Оценяването на трудовото представяне се прави от:

  8. Коя от посочените характеристики е особеност на трудовия пазар:

  9. Социалните проблеми на труда са разработени от:

  10. Броят на населението се установява чрез:

Тест по УЧР за студенти от 2-ри курс

Тестът съдържа 30 въпроса по дисциплината УЧР, всеки един от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 2-ри курс.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-09 11:03:34
Предмет: Корпоративни финанси
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 30 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin