Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Иновативен маркетинг се прилага при:

  2. Кое от следните не е вид маркетинг според характера на предлагания продукт:

  3. Имитацията на оригинални дрехи е пример за:

  4. Фирма "Х" иска да внедри нов продукт на пазара. За целта подготвя няколко въпроса, с които анкетира група от хора. Това е пример за:

  5. Кое от следните не е пример за вторични данни:

  6. Фирма прави проучване за изследване за оползотворяване на възможностите като използва три от следните типове изследвания. Кой от изброените типове няма да използва фирмата:

  7. Кое от следните не е фактор на микросредата:

  8. Кое от следните не се отнася за SWOT – анализа:

  9. Кое от следните не е основна фаза на изследователския процес:

  10. На пазара на мобилни телефони се появява нова марка, разработена чрез нови технологии. В резултат на добро представяне на марката голяма част от потребителите насочват вниманието си към нея. Това поражда необходимост другите фирми от бранша да анализират пазара отново. Кой от следните анализи ще използват:

Тест по Маркетинг за студенти от 2-ри курс

Тест по Маркетинг, които покрива основни теми от материала. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-09 11:02:46
Предмет: Маркетинг
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin