Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Стойността на дадена парична сума:

  2. Стойността на 1 лев днес:

  3. Факторите, които намаляват стойността на парите са:

  4. Анюитетите са:

  5. При обикновения анюитет паричните потоци:

  6. Сложнолихвеният фактор има стойност, която:

  7. Дисконтовият фактор има стойност, която:

  8. Изчисляването на бъдещата стойност става чрез:

  9. Изчисляването на настоящата стойност става чрез:

  10. С увеличаване на нормата на дисконтиране, настоящата стойност:

Тест по Финанси за 2-ри курс на тема "Времева стойност на парите"

Тестът съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти във 2-ри курс, изучаващи Финанси.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-09 11:01:29
Предмет: Финанси
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin