Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кое от посочените понятия не е дефинирано в Търговския закон у нас:

  2. Направленията за изразходване на паричните средства проследяваме от:

  3. Кои от посочените са източници на парични средства:

  4. С понятието просто олихвяване изразяваме факта, че:

  5. Акционерно е дружеството, на което капиталът:

  6. Основен недостатък ЕТ, като форма на организация, е:

  7. „Мемо АД“ има Коефициент на обща ликвидност = 1,7 и коефициент на бърза ликвидност = 0,85.Тези резултати ни показват, че:

  8. При промяна на пазарната цена на акциите на дружеството:

  9. Рентабилността на приходите от продажби на НОВА АД е 15%, т.е:

  10. Каква е бъдещата стойност на 1000 лв, депозирани в банка за 2 години при r=5%?

Тест по Финанси на фирмата за студенти от 2-ри курс

Тестът съдържа 17 въпроса с по един верен отговор. Някои от отговорите изискват изчисления по формули от взетия материал от дисциплината.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-09 10:59:22
Предмет: Финанси
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 17 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin