Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Мисията представлява основа на ценностната система и организационната култура на организацията.

  2. Етапът “установяване на средствата за постигането на целите" при управлението чрез цели включва точното определяне на ресурсите за достигане на целите.

  3. Ясното формулиране на мисията изисква отговор на три въпроса какви са целите на организацията: какви функции изпълнява/и услуги ще предлага/, и на кого ще ги предлага.

  4. Има три нива на стратегията в организацията- корпоративна стратегия, бизнес стратегия и функционална стратегия.

  5. Условията се променят бързо и мениджърите не могат да планират действията си" е един от доводите “против" стратегическото управление

  6. Стратегията е нещо с което се занимава само топ мениджмънтът на организацията.

  7. През определен период от време организацията работи за достигането на една цел.

  8. При формулирането и анализа на стратегическите цели на организацията се отчитат три фактора: влиянието на околната с на ресурсите и вътрешните връзки и състоянието на конкуренцията.

  9. “Управлението чрез цели” включва четири етапа: установяване на целите; установяване на средствата за постигане на целите, установяване на стимули при достигане на целите; проверка на изпълнението целите.

  10. Определянето на целите е необходимо за цялата организация-от най-високите нива до отделните единица на организацията

Тест по Стратегическо управление за 4-ти курс

Тест по Стратегическо управление - електронен вариант. Мисия, визия, цели, стратегии, организационна култура, управление, стратегически мениджмънт. На всеки въпрос имате само две опции - вярно или невярно - винаги само едната от които е правилният отговор. Тестът се състои от 31 въпроса, предназначени за студенти от 4-ти курс.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-09 10:58:09
Предмет: Стратегическо управление
Предназначен за: Студенти от 4 курс
Въпроси: 31 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin