Тест по Хигиена и здравно образование за студенти от 1-ви курс

Тест по Хигиена и здравно образование при доц. д-р Георги Йорданов Проданов. Великотърновски университет, специалност ПНУП. Съдържа 12 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-09 10:57:12
Предмет: Хигиена
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 12 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Възгледите, на кой виден представител на гръцката медицина, обуславят развитието на хигиенните идеи в течние на векове – до Ренесанса?

  2. Кой е основоположник на съвременната хигиена, и през кой век се обособява като медицинска наука с експериментален характер?

  3. Какво е акселерация?

  4. За учениците от първи клас четенето е свързано с голямо психо-физическо напрежение, зрително натоварване и мускулно напрежение. След колко минути започва да се наблюдава умора в учениците?

  5. Кой спорт има мощно оздравително и закаляващо действие за децата?

  6. Каква е препоръчителната продължителност на съня в начална училищна възраст?

  7. При липсата на кой микроелемент се развива анемия?

  8. Каква трябва да е височината на шрифта, с който се печатат учебниците за учениците от 2, 3 и 4 клас?

  9. При деца и юноши болни от захарен диабет не рядко се наблюдава явлението „хипогликемия”. Как трябва да се реагира при симптоми на хипогликемия?

  10. Как се нарича начина на инфекциозна зараза, при който вирусът задължително трябва да преживее известен период от своето развите в друг животински вид?