Тест по Счетоводство за студенти от 5-ти курс. Търговия на стоки

Тестът е по дисциплината

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-09 10:55:26
Предмет: Счетоводство
Предназначен за: Студенти от 5 курс
Въпроси: 32 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Според приложимите счетоводни стандарти стоките се оценяват по:

  2. Кой от изброените елементи не се включва в доставната стойност

  3. Кой от посочените методи за отписване на стоките при тяхното реализиране е допустим по СС – 2 и недопустим по МСС – 2

  4. Преотстъпеното право за владеене на стоките от страна на продавача върху купувача се документира с:

  5. Митническият манифест е документ чрез който:

  6. Основание за деклариране на митническата стойност на стоките при внос се явява:

  7. Регистрирано лице вносител на стоки начислява ДДС на основание на:

  8. Данъчната основа при внос не включва:

  9. Кой от посочените документи не служи за доказване на вътреобщностни доставки на стоки за нуждите на облагането с ДДС

  10. Прехвърлителят на стоки в тристранна операция издава на посредника: