Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Търговските марки и домейн имената се разглеждат като:

  2. При изпращане на непоискани търговски съобщения, доставчика е длъжен:

  3. Понятията „домейн” и „домейн име” са:

  4. Съгласно Закона за електронното управление, доставчиците на електронни административни услуги.

  5. Хоризонталният модел на електронна търговия представлява:

  6. Обект на правно регулиране е:

  7. В рамките на Общата стратегия е-правителството на България 2011-2015г.

  8. В широк смисъл понятието „електронна търговия” се определя като:

  9. Съгласно Закона на електронния документ и електронния подпис „електронния подпис” е:

  10. Съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис, електронното изявление може да съдържа:

Тест по Право и Интернет за студенти от 4-ти курс

Тестът съдържа 35 въпроса от областта на правото в Интернет. Всеки въпрос има само един верен отговор. Предназначен е както за студенти от 4-и курс по Право, така и за всички потребители, които желаят да се ограмотят в областта.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-09 10:55:07
Предмет: Счетоводство
Предназначен за: Студенти от 4 курс
Въпроси: 35 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin