Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Според D.Надлер и М.Тъшън организационната промяна има следните измерения, с изключение на едно. Посочете изключението.

  2. За да си добър служител...

  3. Определението на понятието "егоизъм" е: "Даване преимущество на обществено значимото, активна работа за общото благо и отзивчивост."

  4. Житейските потребности се задоволяват най-добре в условията на положителни взаимоотношения с другите.

  5. Кое от следните неща не е сред най-важните функции на невербалното поведение?

  6. Кои от следните фактори не принадлежат на трите групи фактори, които могат да обяснят до извества степен проявите на алтруизма и егоизма?

  7. Отбележете НЕПРАВИЛНОТО продължение на твърдението: За да си по-добър мениджър...

  8. Според С. Илиева, организационната култура има трикомпонентна структура, в която НЕ се включват...

  9. Според К. Каменов, структурната промяна не включва в себе си:

  10. Кое от следните неща НЕ Е симптом за нестабилно поведение в отношенията ръководител-подчинен?

Тест 2 по Управление на проекти за студенти от МВБУ

Тестът съдържа 11 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Преднзначен е за студенти от МВБУ, изучаващи Мениджмънт проекти.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-09 10:53:45
Предмет: Мениджмънт проекти
Предназначен за: Студенти
Въпроси: 11 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin