Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Предмет на ТМФВ е:

  2. На кое понятие отговаря определението: понятие, което показва нивото на всестранно физическо развитие, което е в основата на нормалното протичане на жизненоважните функции на човека?

  3. Кое от посочените твърдения е вярно?

  4. Кои от изброените са насочени към същността на учебния процес?

  5. Какво означава подчертания израз двигателен навик?

  6. Кое твърдение е невярно?

  7. Кое от определенията е излишно?

  8. На колко групи могат да се подразделят методите за обучение по физическо възпитание и спорт?

  9. Кой от методите намира приложение предимно при малки ученици и начинаещи спортисти?

  10. Чрез методите за организиране дейността на учениците се създават условия за най-рационално? Изберете най-пълния отговор:

Тест по Спортна педагогика за студенти от 1-ви курс

Тестът е създаден за изпит по ТМФВ за ВТУ магистърска степен при проф.Цонкова (Кадинова). Съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-09 10:43:36
Предмет: Стопанска история
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin