Тест по Счетоводство и контрол за студенти от 1-ви курс

Тестът е за специалност "ОЗЗМ" – 1-ви курс (редовно обучение) - 2014/2015 г. за Медицински университет София, ФОЗ - катедра Икономика на здравеопазването. Състои се от 18 въпроса, някои от които имат по повече от един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-09 10:39:34
Предмет: Стопанска история
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 18 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Актив е:

  2. Кои от изброените обекти не са активи:

  3. Собственият капитал на предприятието включва:

  4. Кои от изброените обекти са пасиви:

  5. Кой от изброените капиталови източници не е пасив:

  6. Кои от посочените разходи се отразяват в Отчета за приходите и разходите:

  7. Кои от посочените приходи не се отразяват в Отчета за приходите и разходите:

  8. Обекти на счетовоството са:

  9. Собственият капитал на предприятието е:

  10. Посочете кои от следващите отчетни обекти са активи: