Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Автомобилната товарителница се използва като мултимодален документ при...

  2. В еволюционен аспект логистиката се характеризира със следните периоди на развитие:

  3. Във фаза III от процеса на проектиране на логистичната система в организацията се извършва...

  4. Във функционален аспект всяка логистична система се състои от...

  5. Високият размер на постоянните логистични разходи е присъщ за...

  6. В плановете за доставки за производствените процеси се включват и материалите за осигуряване на безопасните и здравословни условия на труд. Те се определят, като...?

  7. В рамките на технологичните стадии се извършват...

  8. В рамките на направление „финансови възможности”(capa city)...

  9. Времето, за което се изработва едно изделие (или партида от изделия) в това число и време за постъпването му в склада за готова продукция, представлява продължителността на:

  10. В каква последователност се извършва анализът на материалните ресурси и ефективността на тяхното използване?

Тест по Логистика за студенти от 4-ти курс "Бизнес администрация", редовна сесия

Семестриален изпитен тест по специалност "Логистика" за специалност "Бизнес администрация". Предназначен е за студенти от 4-ти курс. Съдържа 40 професионални въпроса по дисциплината, всеки един от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-09 10:38:27
Предмет: Логистика
Предназначен за: Студенти от 4 курс
Въпроси: 40 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin