Тест по Икономика на социалното осигуряване за студенти от 1-ви курс

Икономика на Социалното Осигуряване 1 курс Тест IV, специалност: Застраховане и Социално Дело, 14 въпроса, някои от тях имат по повече от един отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-09 10:37:19
Предмет: Търговско право
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 14 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Посочете невярното твърдение:

  2. Опознатите рискове са:

  3. Покрити рискове са:

  4. Посочете вярното твърдение:

  5. Посочете вярното твърдение:

  6. Според своята природа осигурителни рискове са:

  7. Осигурителен случай е налице:

  8. Изравняването на осигурителните рискове по осигурени лица се свързва с:

  9. Като се събира еднаква осигурителна вноска за всички осигурени лица, работещи в различни райони на страната се извършва изравняване на риска по:

  10. Изравняването на риска на индивида в рамките на различните цикли от живота му е характерно за: