Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Управлението на една произволна система се изучава от кибернетиката:

  2. Описанията на „системата” може да бъдат:

  3. Примери за описателни определения на Система:

  4. Примери на конструктивни определения на Система:

  5. Свойства на системата са:

  6. Свойства на системата са:

  7. Част от затворена система са:

  8. Информационните системи могат да бъдат разделени на:

  9. Основните компоненти на компютърна информационна система са:

  10. Решаващите ИС:

Тест по Информатика за студенти от 2-ри курс

Тестът съдържа 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Включва: управлението на една произволна система, примери на конструктивни определения на система, свойства на системата и др.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-09 10:37:06
Предмет: Търговско право
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin