Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кой е авторът на следното определение: „Комуникация – това е обмен на ориентация към дадена група информационни знаци”?

  2. Комуникацията според Оксвордския речник е:

  3. Най-цитираната дефиниция за комуникацията „Кой казва Какво, по какъв Канал, на Кого, с Какъв ефект?” принадлежи на:

  4. Кое от изброените е недостатък на писмената комуникация?

  5. Кое от изброените е предимство на писмената комуникация?

  6. Кое от изброените НЕ е сред недостатаците на писмената комуникация?

  7. Каква е ролята на основната идея на бизнес-съобщението?

  8. Индиректният подход при изграждането на бизнес-съобщения:

  9. Съобщенията на добра воля:

  10. Докладът:

Тест по Основи на комуникациите за студенти от 3-ти курс

Тестът е използван на изпита по дисциплината "Основи на комуникациите" в УНСС. Съдържа 21 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-09 10:36:54
Предмет: Бизнес комуникации и кореспонденция
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 21 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin