Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кой от посочените по-долу принципи не принадлежи на юдейската религия

  2. „Оцеляването”, като етап в жизнения цикъл на фирмата е свързано с решаването на два основни проблема:

  3. С понятието “предприемаческа мрежа” ние обозначаваме:

  4. Франчайзерът:

  5. Коя от описаните по-долу управленски дейности не е задължителна за предприемача при закриването на дейността?

  6. При метода „време – цена” предприемачът трябва да извърши анализ, свързан с измерването на дадени показатели) Кой от долу посочените показатели не принадлежи към тях?

  7. Първият въпрос, който най-често си задава предприемачът преди да започна да съставя предприемаческия план е:

  8. Предприемачът да избира измежду определен брой алтернативи на етично поведение в своята дейност, формирани въз основа на съществуването на три главни детерминанти:

  9. Предприемаческата етика създава:

  10. Доверието в бизнеса според се основава върху ежедневната персонална оценка за /не/спазването:

Тест по Предприемачество и малък бизнес за студенти от 3-ти курс

Тестът съдържа 24 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Подходящ е за студенти от 3-ти курс в Икономически Университет - Варна, Предприемачество.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-09 10:33:22
Предмет: Предприемачество
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 24 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin