Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Йерархична система включва:

  2. Планирането е система от:

  3. Предварителният контрол:

  4. Търсене е:

  5. Кое не е обобщаващ показател за оценка на състоянието на фирмата:

  6. Един от характерните показатели за краткосрочна платежоспособност е:

  7. Кои от посочените подходи служат за оценка и избор на стратегии?

  8. Кое е грешното твърдение за представянето на резултатите от маркетинговите проучвания:

  9. Ценовата решетка на външния пазар включва:

  10. Редовно производство и излизане на пазара е част от:

Тест II по Фирмено планиране за студенти от 3-ти курс

Тестът е втора част на въпросите за Фирмено планиране, предназначени за студенти от 3-ти курс. Състои се от 25 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-09 10:28:51
Предмет: Планиране и прогнозиране
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 25 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin