Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кой от следните показатели не е включен в анализа на социалната среда?

  2. Кое от следните неща е пример за слабост на фирмата:

  3. Кое от следните неща е пример за заплаха за фирмата:

  4. При определяне на целевия си пазар фирма, която разполага с ограничени ресурси (малък производствен капацитет, лимитирани финанси и др) е най-добре да използва:

  5. Колко са възможните варианти на продуктово-пазарната матрица като алтернативни стратегии?

  6. Стратегията на пазарно навлизане се свързва с

  7. Стратегията на продуктово развитие не може да бъде асоциирана с

  8. Относителния пазарен дял е показател, който се използва в

  9. Какво представлява продукта „Звезда“ в матрицата на Бостънската КГ

  10. Какво представлява продукта „Въпросителна“ в матрицата на Бостънската КГ

Тест по бизнес стратегии за магистърска степен

Това е междинен тест, който се дава по време на лекции. Възможно е освобождаване от изпит чрез него. Подходящ е за студенти от широк кръг изучавани дисциплини - Стратегическо управление, Бизнес администрация, Управление на бизнес процеси, Мениджмънт, Основи на управлението. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-09 10:24:03
Предмет: Стратегическо управление
Предназначен за: Студенти от 5 курс
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin