Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Директивите имат:

  2. Според българското международно частно право, националността на едно дружество се определя в следната последователност:

  3. Регламент 2137/85 за ЕОИИ урежда:

  4. Националното АД може да се преобразува в SЕ при следните условия:

  5. ЕОИИ:

  6. Извършените от ЕОИИ сделки, които не съответства на вписания в регистъра предмет на дейност:

  7. Членството в ЕОИИ е:

  8. SE може да се учреди:

  9. При учредяване на холдингово SE:

  10. Национално АД може да се преобразува в SЕ:

Тест по Международно търговско право за студенти от 3-ти курс

Тест от ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" Велико Търново, за изпит по Международно Търговско Право, един от трите варианта, които бяха дадени през 2015 година. Тази информация се отнася до Стопанския Факултет, студенти от 3-ти курс. Тестът е леко съкратен - състои се от 12 въпроса, които могат да имат повече от един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-08 02:27:45
Предмет: Право
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 12 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin