Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кое твърдение не е една общи черти на планирането:

  2. Принцип на холизма е:

  3. Средствата осигуряващи адаптивност на плана към променящата се околна среда са:

  4. Текущият контрол:

  5. Главна цел на фирмата е:

  6. Кой от посочените показатели се отнася до структурата на продажбите?

  7. Финансова стратегия е:

  8. Принципната схема на ценова решетка на вътрешен пазар не включва:

  9. Ценовата решетка на външен пазар не включва:

  10. Експортна цена в лева е:

Тест по Фирмено планиране за студенти от 3-ти курс

Тестът се състои общо от 45 въпроса: първите 25 от тях са с подточки с по един верен отговор, а вторите 20 са тип твърдения с отговор ДА или НЕ като само едно от двете е вярно. Предназначен е за студенти изучаващи фирменото планиране.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-08 02:27:38
Предмет: Право
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 45 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin