Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кое от изброените, НЕ е основен икономически показател?

  2. Кога се наблюдава еластично търсене?

  3. Как се определят основните правила за безопасна работа?

  4. Какъв по вид е инфлация, чието равнище е в границите от 4-5 %?

  5. Какво представлява LAN (Local Area Network) мрежата?

  6. Кое от изброените, не е търговско дружество?

  7. Кое от изброените е изходно периферно устройство?

  8. Кое от изброените НЕ е периферно устройство?

  9. Кое от изброените условия, е част от общите търговски условия, които най-често се използват (ИНКОТЕРМС) и са разработени от международната търговска камара Париж?

  10. Как се изчислява показателят рентабилност на приходи от продажби?

Тест по Бизнес администрация за студенти от 1-ви курс

Изходен тест, съдържащ 27 въпроса, всеки от които има само по един верен отговор. Предназначен за студенти по Бизнес администрация.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-08 02:27:28
Предмет: История
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 27 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin