Тест по Икономика на предприятието за студенти от 3-ти курс

Тестът съдържа 15 въпроса като някои от тях може да имат повече от един верен отговор. Предназначен е за студенти от 3-ти курс, изучаващи дисциплината.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-08 02:27:12
Предмет: Корпоративни финанси
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Към ценните книжа с неограничен срок се включват:

  2. Кое от следните твърдения е вярно за облигация с купонен процент 8% и текуща доходност от 11%?

  3. За метода на разходите е характерно, че:

  4. Посочете грешното твърдение:

  5. При кое от следните условия бъдещата стойност, изчислена с проста лихва, ще е по-висока от бъдещата стойност, изчислена със сложна лихва?

  6. Нетната настояща стойност на една инвестиция в реални активи е сума от дисконтираните очаквани нетни парични потоци от нея.

  7. Каква ще е бъдещата стойност на депозит от 10 000 лв след пет години при 6% проста годишна лихва?

  8. Посочете верните твърдения:

  9. Посочете грешното твърдение:

  10. Принципът на сложната лихва означава,че: