Тест по Предприемачество за студенти от 2-ри курс. Изготвяне на предприемачески план

Чрез този изпитен тест се оценява степента на усвояване на основните стъпки при изготвянето на първия предприемачески план и за анализ на възможностите за реализиране на бизнес идея чрез отговор на 11 затворени въпроса и избор на един верен отговор. Тестът е предназначен както за студенти от 2-ри курс, изучаващи дисциплината, така и за всички, на които им се налага да съставят подобни планове.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-07 17:30:42
Предмет: Предприемачество
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 11 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Методът за генериране на идеи и тяхното количествено натрупване, който се прилага при разработването на конкретни планове и програми за постигането на определена цел е:

  2. За реализация на инвестиционните проекти обикновено:

  3. При оценяване на бизнес плана и вземане на решение за финансиране се анализира:

  4. Методът на ценообразуване, който взима под внимание условията на реализация, като изхожда от вероятните продажни цени и прави разграничение между променливите и постоянните разходи е:

  5. Кои от следните стоки не са подходящи за продажба чрез търговски автомати:

  6. Кое от следните твърдения, относно тенденциите в търговията на дребно е вярно:

  7. Кой от следните фактори за избор на място има по-голямо значение в търговията на дребно:

  8. Прогнозните продажби трябва да се посочват в Бизнес плана:

  9. Променливи са разходите,

  10. При вземането на решение за целесъобразност на направените инвестиционни разходи се анализира: