Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. В кой ред всички думи са синоними?
 2. Кой от посочените фразеологизми НЕ е синоним на останалите?
 3. В кой ред фразеологизмите НЕ са антоними?
 4. Какви са подчертаните думи в изречението?

  Той предпазливо побутна с пръст ронливата пръст.
 5. Коя от думите означава признак на предмет?
 6. Довършете изречението:
  Ако глупакът знаеше, че е глупак, …
 7. С кой от посочените изрази може да се замени подчертаният израз, без да се промени смисълът?
  Нагрявайки се, въздухът се издига нагоре.
 8. С кой от посочените изрази може да се замени подчертаната дума, без да се промени смисълът?
  Притеснен, младежът не отиде на среща.
 9. Кой ред съдържа само местоимения?
 10. По какво се различават подчертаните глаголни форми в изречението?
  Бял пухкав сняг валеше вече втори ден и покриваше селото.

Български език - тест ДЗИ 011

Теста съдържа примерни въпроси от Български език за ДЗИ

Информация и рейтинг

Дата: 2011-02-25 14:39:33
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas