Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. В групата на договорно-спестовните институции НЕ се включват:

  2. Какво е характерно за договорно-спестовните институции?

  3. Животозастраховки в България НЕ могат да се предлагат от:

  4. Ако брутният премиен приход е 100 хил. лв., брутният вътрешен продукт е 20000 хил. лв., а населението е 100 хил. души, застрахователното проникване ще е:

  5. Застраховка „Злополука” в България може да се предлага от:

  6. Застрахователната премия е:

  7. По какво си приличат общозастрахователните и животозастрахователните компании?

  8. Общозастрахователните компании се нуждаят от повече ликвидни средства, защото:

  9. Животозастрахователните компании и пенсионните фондове предоставят:

  10. Инвестициите на пенсионните фондове, обслужващи схемите с дефинирани пенсии, става въз основа на:

Тест по Финанси за 2-ри курс относно Договорно-спестовните институции

Междинен тест по Финанси за студенти от 2-ри курс, съдържа 15 въпроса, само един верен отговор на всеки въпрос.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-07 16:56:05
Предмет: Финанси
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin