Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Каква е причината за липса на единна дефиниция на понятието „хотелиерство”?

  2. Какви са съставките на комплексния продукт?

  3. С какво се свързва терминът „хотелиерска индустрия”?

  4. Кои са основните направления при дефиниране на понятието „хотелиерство”

  5. Защо хотелиерството е основна туристическа дейност?

  6. Кои са първичните производители в хотелиерството?

  7. Кое ограничава капацитета на хотелиерската дейност?

  8. Защо хотелиерството е водещо спрямо останалите дейности в туризма?

  9. Кой гарантира синхрона на хотелиерския с останалите елементи на туристическия продукт?

  10. Защо хотелиерството е с „фиксиран капацитет”?

Тест по Хотелиерство за 3-ти курс

Какво представлява хотелиерството - прилежащи въпроси, свързани с него. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен за студенти от 3-ти курс.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-07 16:37:09
Предмет: Хотелиерство
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin