Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Частично конвертируемата валута:

  2. Валутите на страни, които са членки на МВФ, но с които не може да се кредитират страните от Фонда, са

  3. Кой от признаците не е задължителен, за да стане една валута резервна:

  4. За определяне на реалния ефективен валутен курс не е от значение:

  5. За спот датата е вярно, че:

  6. Чрез договаряне на форуърден курс инвеститорите не могат:

  7. Споразумение между членовете на съюза за споделяне на обща валута и единна парична и валутно-курсова политика е:

  8. Кой от следните негативни ефекти не е присъщ на плаващите валутни курсове?

  9. Ограниченията, които налага валутният борд, са следните:

  10. Кое от следните не е недостатък на доларизацията:

Тест по Финанси за 2-ри курс на тема "Валутен пазар"

Тестът съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти по Финанси от 2-ри курс.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-07 16:22:28
Предмет: Финанси
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin