Тест по финансово-валутни разчети за 3-ти курс

Тест по финансово-валутни разчети за студенти от Икономически университет Варна. Съдържа 30 въпроса, някои от които е възможно да имат повече от един верен отговор. Предназначен е за студенти от 3-ти курс, Финанси.

Информация и рейтинг

Дата: 2016-10-08 23:48:19
Предмет: Финанси
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. При дългосрочните кредити, погасявани с еднакви рати, лихвата през всеки следващ лихвен период:

  2. Текущата доходност по облигациите:

  3. Дюрацията е измерител на:

  4. Финансовите разчети се наричат още:

  5. При дългосрочните кредити, погасявани с еднакви рати, погасителната се получава:

  6. За да се определи рентният член, следва да бъдат известни:

  7. Косвеното котиране е известно още като:

  8. Олихвяване със сложна декурсивна лихва имаме когато:

  9. Величината на V-ти лихвен фактор изразява:

  10. Котировката FX(USD(EUR))=0,802764, означава: