00:00:00

Маркетинг и маркетингови информационни системи

1

Коя от следните концепции не е свързана с маркетингова дейност:

2

Коя характеристика принадлежи към маркетинговата инф. система:

3

 На коя маркетингова среда може да влияе фирмата:

4

Кой метод се прилага за изграждане на дистрибуционна мрежа:

5

   Кои фактори въздействат върху фирмата и върху нейните клиенти:

6

Коя от следните фази принадлежи към фазите на електронния пазар:

7

Къде попадат маркетинговите цели:

8

Кой маркетингов план съответства на непосредствената маркетингова дейност:

9

   Кой етап принадлежи към жизнения цикъл на продукта:

10

 Кое звено участва в канала за разпределение на стоките:

11

   Кой от следните елементи не принадлежи към архитектурата на една информационна система:

12

Коя от следните дейности не е етап от маркетинговото планиране:

Резултати от теста

Верни ( от общо въпроса)
Грешни ( грешни и без отговор)
Време