00:00:00

Бизнес планиране - тест 3

1

При разработване на бизнес плана се използва АБС –анализа, защото:

2

Кой от посочените финансови проекти се разработва в три варианта:

3

Разработването на рекламния бюджет е елемент от:

4

По какво се различава иновационната стратегия от тази на продуктовото развитие:

5

Кой от посочените методи и модели не се прилага при провеждането на анализ на факторите от външната среда на фирмата?

6

Икономическите прогнози са полезни, когато:

7

При разработването на конкурентен анализ на оценяваната фирма получава най-ниската оценка - 1 (по скалата от 1 до 5) за ключовия фактор „цена”. Това означава, че цената, на която се предлага продукта на фирмата е:

8

Кое от посочените не е предпоставка за успешното прилагане на конкурентната стратегия „лидерство в разходите”:

9

Най-същественото различие между конкурентните стратегии „фокусиране” и „лидерство в разходите” е по отношение на:

10

Кой от посочените елементи при изследване на конкурентите не е правилно определен и защо?

Резултати от теста

Верни ( от общо въпроса)
Грешни ( грешни и без отговор)
Време