00:00:00

Тест по биология за 8-ми клас, раздел "Сърдечно-съдова система"

1

Предсърдията са:

2

Най-дебелият слой в стената на сърцето се нарича:

3

Еднопосочното движение на кръвта в сърцето се осъществява благодарение на:

4

Кръвта в сърцето се движи:

5

Кръвта се внася в сърцето през:

6

Кръвта се изнася от сърцето към белите дробове през:

7

В кой кръвоносен съд тече кръв, богата на СО2?

8

През коя фаза на сърдечния цикъл се осъществява систола на предсърдията?

9

Левкоцитите: 

10

Еритроцитите:

11

Генетично чуждите клетки и вещества, които постъпват в тялото отвън или се образуват в него, се наричат:

12

Кое от твърденията за СПИН не е вярно:

Резултати от теста

Верни ( от общо въпроса)
Грешни ( грешни и без отговор)
Време