00:00:00

Тест по информационни технологии за 8-ми клас

1

Програмата за текстообработка се нарича:

2

Изписването на главни букви става като:

3

При текстообработващите програми клавиша Enter се използва за:

4

Когато искаме да създадем нов документ използваме:

5

Изтриването на символи след знака става като:

6

Преди да изтрием даден текст той трябва да се:

7

Въвеждането на символи се извършва чрез:

8

Когато искаме да въведем изброяване използваме Bullets and Numbering от менюто:

9

Когато ще форматираме даден текст като променим шрифта, на който е написан, избираме:

10

Поставянето на рамки се извършва чрез:

11

Лентата с менюта е разположена:

12

Когато искаме да съхраним нов документ и да му дадем специфично име, използваме:

Резултати от теста

Верни ( от общо въпроса)
Грешни ( грешни и без отговор)
Време