00:00:00

Тест по литература за 8-ми клас над "Кукувица" на Елисавета Багряна

1

„Няма нивга аз гнездо да свия/ Рожби румени да отгледам.“

2

„Моите очи се ненаглеждат,/ Моите уши се ненаслушват…“

3

„А кога умра, сама, в чужбина…“

4

„Не видя ли, не разбра ли още?“

5

„Кукувица-бродница ще стана.“

6

„Може би съм грешна и коварна,/ Може би сред път ще се сломя.“

7

„Скитническата, непокорна кръв.“

8

„В родния ми град.“

9

„Мене как ще спреш?“

10

„Как ще спреш ти мене-волната, скитницата, непокорната.“

Резултати от теста

Верни ( от общо въпроса)
Грешни ( грешни и без отговор)
Време