00:00:00

Тест по химия за 7-ми клас

1

Градивните частици на веществата са. . .

2

Градивните частици на веществата притежават...

3

Молекулна маса се бележи с:

4

Йоните се получават, когато...

5

Атома е електронеутрален, когато…

6

Химичните сили действат:

7

(Ar) на кислорода е равен на?

8

На кой ред свойствата са само физични?

9

Какъв е химичния процес: водород+кислород=вода

10

Цинкът (Zn) е?

11

Водата във водороден периоскид-вода+кислород е?

Резултати от теста

Верни ( от общо въпроса)
Грешни ( грешни и без отговор)
Време