00:00:00

Тест по литература за 5-ти клас на тема: Български фолклор

1

Фолклорният мотив Слънчова женитба е в основата на:

2

Каква е причината Славка да нарече рожбата си Грозданка:

3

Защо Грозданка говее девет години в дома на Слънцето:

4

Кой израз не бихте използвали в характеристиката на Грозданка:

5

За кой от героите в приказката „Тримата братя и златната ябълка” се отнася пословицата „Стореното добро стократно се връща”:

6

Кой израз не бихте използвали в характеристиката на малкия брат от приказката „Тримата братя и златната ябълка”:

7

Какви дрехи иска девойката от бъдещия си жених в приказката „Тримата братя и златната ябълка”:

8

Приказката „Слънцето и Луната” е:

9

Кое твърдение не е вярно според приказката „Слънцето и Луната”:

10

Как се отнася Бог към Луната според приказката „Слънцето и Луната”:

11

Коя е темата в приказката „Легенда за рома”:

12

Според приказката „Легенда за рома” Ром среща любимата си в:

13

Според песента „Събра Марко триесе юнаци” кое твърдение не е вярно:

14

Кой израз е неподходящ за довършване на изречението: „Марко е ………………..”

15

С кой от героите има най-много общи черти малкият брат от приказката „Тримата братя и златната ябълка”:

Резултати от теста

Верни ( от общо въпроса)
Грешни ( грешни и без отговор)
Време