00:00:00

Тест по литература за 6-ти клас: Човекът и реалността

1

Кое твърдение НЕ е вярно за значението на понятието „реалност” ?

2

Кое от изброеното НЕ е литературен род?

3

Какъв по народност е Бранислав Нушич?

4

Коя от посочените характеристики НЕ се отнася за Едуард Тюдор?

5

Кое твърдение е грешно?

6

Кое е грешното твърдение?

7

Коя от характеристиките на романа е вярна? Романът е:

8

Думите „шумен”, „разблуден”, „теменужени”, „изнурените” от стихотворението „Братчетата на Гаврош” са:

9

Чии са думите „Как смееш да се държиш така с бедното момче?” от романа „Принцът и просякът”

10

В кое произведение не присъства бедността в живота?

Резултати от теста

Верни ( от общо въпроса)
Грешни ( грешни и без отговор)
Време