00:00:00

Тест по история за 6-ти клас

1

Българското възраждане обхваща:

2

Първата фабрика в българските земи е основана:

3

Левски вижда бъдеща свободна България като: (посочете НЕВЕРНИЯ отговор)

4

От кое право не са лишени гражданите на България през периода 1944-1989 год. ?

5

Какъв призив отправя Паисий Хилендарски към сънародниците си в 'История славянобългарска'?

6

За коя историческа личност се отнася текстът?

Той е роден в град Копривщица. Издава в. 'Свобода' и в. 'Независимост'. Ръководи Българския революционен централен комитет в Букурещ.

7

От кой исторически източник е текстът?

“чл. 4 Българското княжество е монархия наследствена и конституционна, с народно представителство.

чл. 5 Князът е върховен представител и глава на Държавата. ”

8

Кои са първите политически партии в Княжество България?

9

Кое Не е характирно за модела на управлението в България до 1989 год. ?

10

Кой от изброените прочути българи е спортист?

11

Кой от посочените български държавници НЕ е действащ след 1989 год. ?

Резултати от теста

Верни ( от общо въпроса)
Грешни ( грешни и без отговор)
Време