00:00:00

Тест по човекът и природата за 5-ти клас

1

Въздухът е:

2

НЕ потъва във вода:

3

За твърдите тела е вярно, че :

4

Преходът на веществата от твърдо в течно състояние се нарича:

5

Рибите дишат с:

6

НЕ е морски бозайник животното:

7

Иглолистни дървета са:

8

За малките си се грижат:

9

Безгръбначни животни са:

10

Кое има магнитни свойства?

11

НЕ е хранителна верига:

12

От Слънчевата система най-голяма планета е:

13

Смяната на деня и нощта се дължи на:

14

НЕ замърсяват околната среда източниците на енергия:

15

Пумпалът извършва:

Резултати от теста

Верни ( от общо въпроса)
Грешни ( грешни и без отговор)
Време