00:00:00

Тест за проверка по литература

1

Кое от твърденията е вярно:

2

На кой жанр е присъщ тържественият патетичен изказ:

3

Кое от твърденията се отнася за метафората като изразно средство:

4

Как се нарича лицето, което води разказа в белетристични произведения:

5

Кой момент от повестта “Маминото детенце” е представен чрез ретроспекция:

6

Как е внушена представата за борбата в стиха “Пътят е страшен, но славен”(Христо Ботев, “На прощаване” ):

7

Какво се постига със синонимната градация “немили, клети, недраги”(Христо Ботев, “На прощаване” ):

8

Кое качество НЕ присъства в характеристиката на родното слово, която Вазов прави в стихотворението “Българският език”:

9

Кой момент от повестта “Немили- недраги” се приема като идейно-емоционален център на творбата:

10

Каква е ролята на пейзажа в началото на повестта “Немили- недраги” (посочи НЕВЕРНИЯ отговор):

11

Коя от опозициите НЕ присъства в лирическия увод на одата “Опълченците на Шипка”:

12

Как Иван Вазов създава усещане за документална достоверност на събитията в разказа “Една българка”:

13

Какви изразни средства използва Алеко Константинов при описанието на Бродуей: “Broadway е една мила, с шаровете на дъгата облечена, вечно танцующа балерина”:

14

Коя е пресечната точка на мечтата и реалността в разказа “Ангелинка” от Елин Пелин:

15

Какво НЕ е характерно за отношението на Моканина към съдбата на Гунчовото семейство (Йордан Йовков, “По жицата”):

Резултати от теста

Верни ( от общо въпроса)
Грешни ( грешни и без отговор)
Време