00:00:00

Общообразователна подготовка - Литература

1

Кой е авторът на следното двустишие:

“О вий, кои престъпяте тоз праг, надежда всяка тука оставете.”

2

Основен начин на изображение в старобългарската литература е идеализацията на героите. На какво се дължи този похват?

3

Сонетът е...

4

В кой от героите на повестта “Немили-недраги” Иван Вазов е изобразил себе си?

5

“Заточеници” е произведение на…

6

Ако трябва лаконично да охарактеризирате лириката на Димчо Дебелянов, бихте избрали определението...

7

Образът на “фаталната жена” е характерен за творчеството на...

8

Кой от разказите не е от цикъла “Старопланински легенди” на Йордан Йовков?

9

Поемата “Септември” на Гео Милев се свързва с естетическото движение…

10

Какъв художествен похват използва Никола Вапцаров в следния стих:

Небето пак блестеше
като слюда…

Резултати от теста

Верни ( от общо въпроса)
Грешни ( грешни и без отговор)
Време