00:00:00

Морфология - Прилагателно име 2 част

1

В кой от редовете има грешка при изписването на прилагателните имена?

2

Къде има грешка в изписването на думите?

3

Къде има грешка в изписването на думите?

4

В коя от двойките думите са взаимозаменяеми?

5

В коя от двойките думите са взаимозаменяеми?

6

В кой ог редовете има грешно изписана дума?

7

В кой ог редовете има грешно изписана дума?

8

В кой ог редовете има грешно изписана дума?

9

В кой от редовете съчетанието на думите е неправилно?

10

В кой от редовете съчетанието на думите е неправилно?

11

В кой от редовете съчетанието на думите е правилно?

12

В кой от редовете съчетанието на думите е правилно?

13

В кой от редовете има грешно изписана дума?

14

В кой от редовете има грешно изписана дума?

15

В кой от редовете има грешно изписана дума?

16

В кой ог редовете е допусната грешка в изписването на думите?

17

В кой ог редовете е допусната грешка в изписването на думите?

18

В кой ог редовете е допусната грешка в изписването на думите?

19

В кой от редовете прилагателните имена са качествени?

20

В кой от редовете прилагателните имена са относителни?

Резултати от теста

Верни ( от общо въпроса)
Грешни ( грешни и без отговор)
Време